Hooggevoelig 

Als je hooggevoelig bent, mag je jezelf gelukkig prijzen. Echter zal niet iedere hooggevoelige dit ook zo ervaren. Er zitten namelijk voor- en nadelen aan het hooggevoelig zijn, ook wel kwaliteiten en schaduwkanten genoemd. De kunst is om voornamelijk de kwaliteiten te zien en een manier te vinden om met de schaduwkanten om te gaan, die voor jou prettig werkt. 


Voordelen zijn bijvoorbeeld dat je meer kunt doen met dezelfde hoeveelheid informatie. De interpretaties die hooggevoelige personen op basis van dezelfde hoeveelheid informatie maken, zouden complexer zijn en verder gaan dan die van mensen die niet hooggevoelig zijn. Daarnaast ben je vaak creatiever en in staat om meer non-verbale signalen op te pikken. Ook merk je details en foutjes op die anderen niet gezien hadden. 


Keerzijde van de medaille is dat je eerder overprikkeld kunt raken, dat je  van slag te raakt van een negatieve of vervelende sfeer en wanneer iemand op strenge toon spreekt. Tevens bestaat de kans dat je bang bent om iets verkeerd te doen, ben je (te) perfectionistsisch en heb je de neiging om eigen behoeften weg te cijferen.  

Kenmerken Hooggevoeligheid

-  

-  

-  

-  

-

-


Neemt subtiele informatie waar

Beleeft waargenomen informatie intens

Verwerkt waargenomen informatie diep

Neemt emoties bij anderen en sferen sterk waar

Kan waargenomen emoties en sferen goed plaatsen

Heeft een sterk inlevingsvermogen

Sterk associatievermogen; ziet de samenhang tussen losse elementen

Heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel


Bron: Janneke van Olphen

We kunnen zeggen dat één op de vijf mensen hooggevoelig is. Best veel,  al vormt deze groep wel de minderheid. Hooggevoelige mensen missen een filter in het informatieverwerkingssysteem in de hersenen die normaliter binnenkomende prikkels verwerken. Bij hooggevoelige personen vindt een diepgaande (complexere) verwerking van prikkels plaats wat er voor zorgt dat zij sneller overprikkeld raken.


Het is de kunst om je met deze prachtige persoonskenmerk staande te houden in de huidige maatschappij. Wanneer je hooggevoelig bent is het belangrijk om je omstandigheden zo optimaal mogelijk in te richten en voldoende herstelmomenten in te bouwen. Omring jezelf met mensen die een positieve invloed op je hebben en probeer negatieve omstandigheden waar mogelijk te veranderen. 


Hoe fijn is het als je jouw leven kunt leven op een manier waarop je vooral de lusten van hooggevoeligheid ervaart. Een manier waarbij je leert omgaan met je valkuilen en aan de hand van tips en handvatten het leven benadert vanuit al jouw kwaliteiten. Het is van belang om je leven zo in te richten dat er voldoende momenten zijn om te herstellen van alle prikkels. 


De lijst met kenmerken van hooggevoeligheid is groot. Een hooggevoelig persoon zal deze kenmerken in meer of mindere mate herkennen in zichzelf. Op internet zijn verschillende tests te vinden om te achterhalen of je hooggevoelig bent. Echter zijn deze niet optimaal en 100% sluitend. De huidige tests zijn voornamelijk gericht op de schaduwkanten. Momenteel wordt er gewerkt aan een test die kijkt vanuit de kwaliteiten. Alleen vanuit de kwaliteiten kan vastgesteld worden of je hooggevoelig bent. 


& Strong-Willed

30% van de hooggevoelige heeft daarnaast ook een zeer sterke wil. Deze combinatie is pittig voor hen zelf, maar zeker ook voor hun omgeving. Zij zijn namelijk constant op zoek naar nieuwe prikkels, wat best lastig is als je al zoveel prikkels te verwerken hebt. 


De opvoeding van kinderen die zowel hooggevoelig als strong-willed zijn, verloopt dan vaak ook niet zonder slag of stoot. Er is met enige regelmaat strijd en de emoties lopen flink op. Als ouder krijg je het gevoel dat je het niet goed doet, bij andere ouders gaat het allemaal veel soepeler. Kinderen met een grote mate van hooggevoeligheid & strong-willed, houden graag een spiegel voor. Hierdoor word je behoorlijk met jezelf geconfronteerd. Dit kan best heftig zijn en zal ook bij de ouder de nodige emoties oproepen.

Kenmerken Strong-Willed

-  

-  

-  

-  

-

-

-


Heeft een sterke wil

Heeft een sterke behoefte aan autonomie

Wil graag zelf bepalen

Heeft een grote nieuwsgierigheid en leergierigheid (naar wat hem/ haar interesseert)

Heeft een sterke intrinsieke motivatie

Heeft een grote vindingrijkheid

Heeft veel (lichamelijke) energie

Heeft een groot verbeeldingsvermogen

Is sterk aanwezig; je kunt moeilijk om hem/ haar heen


Bron: Janneke van Olphen

& Meer- en hoogbegaafdheid

Er is een duidelijk verband zichtbaar tussen hooggevoeligheid (en dan met name in combinatie met strong-willed) en hoogbegaafden. Vrijwel alle hoogbegaafden zijn tevens hooggevoelig. 


Hoogbegaafdheid is meer dan alleen een hoog IQ. Naast de hoge intelligentie, een IQ van 130 of meer, is hij hoogbegaafdheid ook sprake van creativiteit (in de manier van denken), doorzettingsvermogen en motivatie. Bij een IQ van 120 - 130 spreekt men van meer begaafdheid. 

Kenmerken meer- en hoogbegaafdheid

-  

-  

-  

-  

-

-

-

-


Leergierig/ nieuwsgierig

Snel analyseren

Brede, diepgaande interesses

Goed geheugen

Perfectionistisch

Groot rechtvaardigheidsgevoel

Grote behoefte aan autonomie

Grote fantasie

Houdt van uitdagingen

Initiatiefrijk


Bron: Opleiding Coördinator MHB