De schilden van de Innerlijke Familie

Ieder mens heeft zijn eigen Innerlijke Familie, bestaande uit een jongetje, meisje, man en vrouw. De Innerlijke Familie is ingedeeld in archetypes. Dit zijn eigenschappen die 'horen' bij een jongen of een meisje en gedrag dat als typisch mannelijk of vrouwelijk wordt gezien. Dit zijn zowel de kwaliteiten als de schaduwkanten. Op deze manier zijn de schilden van de Innerlijke Familie direct herkenbaar voor velen. 


Met de kind schilden (het jongetje en het meisje) word je geboren, de volwassen schilden (de man en de vrouw) ontwikkel je in de loop van de jaren. De schilden, of ook wel de innerlijke familieleden genoemd, vormen zich aan de hand van rolmodellen. Dit zijn vaak mensen die een belangrijke rol in je leven spelen, zoals ouders/ opvoeders, vrienden, onderwijzers etc. 


Elk innerlijk familielid heeft kwaliteiten en schaduwkanten. Van de kwalitieten heb je baat en van de schaduwkanten kun je zelf of anderen last hebben. Schaduwkanten schetsen een negatief beeld, maar eigenlijk hebben zij een belangrijke signaleerfunctie. Zo kan jouw kind boos reageren, terwijl het eigenlijk erg teleurgesteld is. Als je als ouder dan reageert vanuit jouw innerlijke man, en met stemverheffing zegt 'hé, doe eens even gewoon', zal dit niet voor het gewenste gedrag zorgen. 

Arienne Klijn ontwikkelde de Schilden van je Innerlijke Familie. Inmiddels gebruiken duizenden mensen de methode als een gemeenschappelijke taal en metafoor om lastige situaties te bespreken, inzicht te verwerven en oplossingen te zien. Het is een inspirerende en luchtige werkwijze om snel zicht en grip te krijgen. Door jezelf en anderen op deze nieuwe manier te bekijken kun je makkelijker verschillen overbruggen en er samen iets van maken.


Je innerlijke familie blijft je leven lang bij jou horen. Als volwassene heb je dan ook nog altijd je kind schilden. En gelukkig maar, want door de familieleden optimaal met elkaar te laten samenwerken, haal je het beste uit jezelf én anderen.


Pak de regie door te dansen met jouw innerlijke schilden; wanneer zet je welke kwaliteiten van een familielid naar voren om het beste uit een situatie te halen. Hoe je dat doet, leer ik je graag!

Coaching aan de hand van de Innerlijke Familie

Door middel van coaching leer je jouw Innerlijke Familie kennen. Je krijgt zicht in wat belangrijk is voor alle leden afzonderlijk en hoe je aan hun behoefte kan voldoen. Met de nodige handvatten ga je aan de slag  om jouw Innerlijke Familie een gelukkige familie te maken. Een familie waarin alle familieleden zichzelf mogen zijn, waar rekening wordt gehouden met elkaars zwaktes en juist gebruik wordt gemaakt van elkaars sterke eigenschappen. Je leert hoe je telkens per situatie bekijkt welk schild je vooraan zet en zo ook de meeste zeggenschap geeft. Ook leer je op welke manier je invloed kan uitoefenen op de manier hoe een ander in een bepaalde situatie reageert. 


Met coaching leer je te dansen met de schilden van je Innerlijke Familie. Op een speelse manier wordt de situatie waar je last van ondervindt, in kaart gebracht. Met verschillende oefeningen ga je ervaren hoe het is om vanuit een bepaald familielid te reageren; welke voordelen haal je hieruit. Ook krijg je een duidelijk beeld van de situatie door een opstelling te maken van jouw Innerlijke Familie. Wat gebeurt er met ieder familielid afzonderlijk. Door van positie te veranderen met de poppetjes krijg je helder voor ogen wat het effect is als je de familie met elkaar laat samenwerken. Je ziet duidelijk de invloed van het familielid met de meeste zeggenschap en wat dit voor de dynamiek in de familie betekent.


Heb je moeite om eigenschappen van jezelf of anderen te accepteren? Vind je het lastig om keuzes te maken? Kun je moeilijk ontspannen? Zorg je goed voor anderen, maar niet zo goed voor jezelf? Dan biedt coaching jouw zeker uitkomst. 


Nieuwsgierig geworden naar de voordelen van een coachsessie voor jou? Klik hier voor het maken van een kennismakingsgesprek.


Kenmerken Innerlijke Familie

Zoals gezegd bezit ieder innerlijk familielid eigenschappen die 'horen' bij een jongen of een meisje en gedrag dat als typisch mannelijk of vrouwelijk wordt gezien. Kort gezegd kun je de schilden als volgt benoemen.


Het meisje zorgt ervoor dat je kunt liefhebben en dat je voor anderen openstaat. Het jongetje laat je met enthousiasme ergens aan beginnen zodat je vol energie kunt spelen. De man zorgt ervoor dat je je doelen bereikt met denkkracht en daadkracht. En de vrouw is je innerlijk weten. Dankzij haar weet je wat je waard bent en wat je nodig hebt om gelukkig te zijn.


Hieronder staan een aantal kwaliteiten per familielid vermeld.

Meisje

voelen

  - geven & helpen

  - trouw

  - harmonie

  - sfeergevoelig

  - aanpassingsgericht

Vrouw

weten

  - accepteren

  - compassie

  - praktisch & nuchter

  - realistisch

  - rust

Jongetje

willen

  - speels

  - avontuurlijk

  - enthousiast

  - initiatiefrijk

  - nieuwsgierig

Man

denk- en daadkracht

  - krachtig

  - logisch

  - focus & concentratie

  - ordenen & structureren

  - besluitvaardig